Privacy statement

Agv De Nieuwe Privacy wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Uw privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

 

Wanneer u bij Schoonheidssalon Marscha komt krijgt u een intakegesprek.

In dit intakegesprek worden naar uw persoonlijke gegevens gevraagd zoals bv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, en e-mailadres.

Ook wordt er gevraagd naar bijzonderheden omtrent uw gezondheid i.v.m productgebruik en toe te passen behandelingen.

Zonder aarzelen geeft u dit soort gegevens aan mij.

U gaat er immers vanuit dat ik voorzichtig met uw gegevens omga. En dat doe ik ook!

 

Een korte uitleg:

Hoe gaat Salon Schoonheidssalon Marscha om met uw gegevens?

1.) Van wie verwerkt Schoonheidssalon Marscha persoonsgegevens?

Klanten

Mensen die, via social media kanalen en de website, interesse tonen in mijn producten en behandelingen.

 

2.) Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Marscha gebruikt?

Uw naam wordt gebruikt om uw afspraak te noteren mijn agenda.

Uw adres wordt gebruikt om de producten, die u hebt besteld via de website en fb-acties, te versturen.

Uw telefoonnummer wordt gebruikt om een afspraak met u te maken, te verzetten of te annuleren.

Uw gegevens over uw gezondheid en evt. medicijn gebruik, worden gebruikt om mijn behandelingen -en productgebruik op uw persoonlijke situatie af te stemmen.

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u infomatie te sturen of een afspraak in te plannen

Voor- en Na foto’s van huidproblemen of behandelingen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. De voor en na foto’s worden gedeeld op social media na toestemming van u.

 

3.) Communicatie via social media.

Schoonheidssalon Marscha is actief op social media (Facebook).

Wanneer u contact met mij opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een product, dan vraag ik in een priv├ębericht naar uw persoonsgegevens.

Zo kan ik controleren of ik met de juiste persoon in gesprek ben.

Als u deelneemt aan mijn actie(s) op social media, dan verwerk ik uw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en u te informeren over de uitslag van de actie.

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is om mijn actie(s) uit te kunnen voeren.

Als ik uw gegevens wil gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vraag ik u daar vooraf toestemming voor.

 

4.) Verstrekking van uw gegevens aan derden.

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Marscha passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schoonheidssalon Marscha geen gebruik van diensten van derden.

 

5.) Inzage in persoonlijke gegevens.

U hebt altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten hoe -en welke gegevens van u bij mij geregistreerd staan, vraagt u mij er gerust naar.

U kunt/mag, ten alle tijden, wijzigingen aanbrengen.

Het klinkt allemaal wat overdreven misschien, maar ik ben blij met deze veranderingen.

Ik, als kleine ondernemer, ga al jaren correct om met uw persoonlijke gegevens, maar er zijn situaties genoeg bekend waarbij dat anders is.

 

6: Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, de wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Schoonheidssalon Marscha adviseert u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.